Będzie mi miło, jeśli zechcecie skomentować wpis i podzielić się refleksją na jego temat.
Oczywiście komentarze proszę umieszczać pod aktualnym postem. Nie zobaczę komentarza umieszczonego pod postem z przed kilku lat, a nawet miesięcy. :)

niedziela, 17 sierpnia 2014

SANKTUARIA - STARA WIEŚ, SULISŁAWICE.
STARA WIEŚMedaliki, mosiądz, koniec XIX  w.
Sanktuarium w Starej Wsi , w Diecezji Przemyskiej, powstało w 2 połowie XIV w.  Czczony tam obraz Zaśnięcia i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny pochodzi z Węgier z tegoż okresu. Ciekawostką jest, że koronacja była podwójna w 1877 r. sceny Zaśnięcia a 1899 sceny Wniebowzięcia. W 1968 r. w niewyjaśnionych okolicznościach obraz został spalony przy użyciu napalmu. Nie osłabiło to kultu, wręcz przeciwnie. W 1972 r. została koronowana kopia obrazu koronami z 1877 r. przez kardynała S. Wyszyński.


Medalik aluminiowy z początku XX wSULISŁAWICE


Medalik II połowa XIX w., cynk, sygnowany A.M. – Aleksander Magnus
W Sulisławicach , 30 km od Sandomierza, czczony jest wizerunek Bolesnej Matki Sulisławskiej. Kwadratowy obrazek o boku 22 cm na desce, pochodzi ze szkoły sądeckiej około XV w.  Prawdopodobnie obraz podróżny polskiego rycerza. Do Sulisławic przybył w 1610 r. z Rosji, a od 1657 r. był oficjalnie czczony za pozwoleniem władz kościelnych.  W 1888 r. przeniesiono obraz do nowego kościoła. Z tej okazji wybito dwa medaliki. Na awersie


                 Medaliki z 1888 r. (awers był taki sam, rewersy rożne)
obraz podtrzymywany przez anioły i napis:  BOLESNA MATKO PANA OBOK SYNA ROZPŁAKANA ZBAW PRZEZ ŚWIĘTE JEGO RANY MATKO LUD TWÓJ UKOCHANY
Na rewersie kościół i wokół niego napis , a w drugim przypadku Oko Opatrzności i pod nim napis: PAMIĄTKA PRZENIESIENIA DO NOWEGO KOŚCIOŁA POSTAWIONEGO Z OFIAR CAŁEGO KRAJU OBRAZU MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ SŁYNĄCEGO CUDAMI I ŁASKAMI W SULISŁAWICACH W SANDOMIERSKIM ORAZ KONSEKRACYI TEGOŻ KOŚCIOŁA ODBYTEJ PRZEZ J. EX. BISKUPA SOTKIEWICZA A.D. 18 WRZŚNIA 1888 r.
Koronacja odbyła się w 1913 r. W 1957 r. obchodzono uroczyście 300 lecie kultu Matki Boskiej Sulisławskiej, a także, w 1963 r., pięćdziesięciolecie koronacji. Również na te uroczystości wybito liczne medaliki.


sobota, 9 sierpnia 2014

SANKTUARIA KRESOWE - ŁUCK, WILNOŁUCK
Łuck na Ukrainie. Miasto nad rzeką Styr, dawna stolica Wołynia. Tu czczony był w kościele Dominikanów obraz Matki Boskiej Różańcowej. Obraz ten biskup B. Maciejowski dostał w darze od papieża Klemensa VIII. Obraz był koronowany w 1749 r. W 1794 r. w wielkim pożarze miasta kościół spłonął. Obraz jednak został uratowany i umieszczony  w jedynym ocalałym kościele Jezuitów. Niestety obraz spłonął w  następnym pożarze, w 1925 r.

Koronatka Matki Boskiej Łuckiej  1749 r.


WILNO
Ostra Brama
W kaplicy Ostrej Bramy w Wilnie czczony jest wizerunek  Matki Boskiej Miłosiernej, przedstawiający Maryję w półpostaci ze skrzyżowanymi rękami na piersiach. Namalowany na dębowych deskach w XVII w. obraz początkowo wisiał wprost na murze, tak jak poprzedni zmówiony przez Aleksandra Jagellończyka. Dopiero później znalazł się w kaplicy nad bramą, w 1671 r. otrzymał kute srebrne, pozłacane sukienki oraz aureolę o 42 promieniach oraz u dołu księżyc. Uroczysta koronacja odbyła się jednak dopiero w 1927 r. Z tej okazji wybito liczne medaliki, ale medaliki MB Ostrobramskiej były emitowane już o wiele wcześniej. Najwięcej znanych pochodzi z XIX w. Na rewersie często widzimy nieistniejącą już kapliczkę Jezusa Miłosiernego na Snipiszkach zniszczoną przez komunistów.
1. litery M.P M.O na pierwszym medaliku to skrót Najświętsza Panna Maria Ostrobramska, XIX w.


2. XIX/XX w.

3- 4. sygnowany, Paweł Bitschan.XIX w.


5.  srebro, sygnowany Aleksander Magnus XIX w.


6. srebro, sygnowany F.J? (nieznany rytownik), na rewersie AR 84 (Antoni Rykert?) koniec XIX w.piątek, 8 sierpnia 2014

SANKTUARIA KRESOWE - BIAŁYNICZE, BERDYCZÓWBIAŁYNICZE

Białynicze obecnie leżą na Białorusi, 46  km od Mogilewa. Historia sanktuarium związana jest z rodziną Sapiehów. Książę Lew Sapieha sprowadził do Białynicz karmelitów, zbudował klasztor i kościół. Wizerunek  Matki Boskiej Białynickiej  był czczony co najmniej od roku 1634. Jednakże, z powodu wojen w latach 1655-1770,  przechowywano go w twierdzy w Lachowiczach. Choć papież Benedykt XIV wyraził zgodę już w 1756 r. Z powodu wojny koronację trzeba było odłożyć do 1761 r.. Obraz powrócił w 1770 r.  do nowo wybudowanego kościoła w Białyniczach,  już jako obraz koronowany. Ale to nie koniec tułaczki cudownego obrazu . W 1832 r. władze carskie zamknęły klasztor karmelitów. Po Powstaniu Styczniowym, bojąc się represji, wierni ukryli oryginał, w kościele wieszając kopię. W 1876 r. kościół został przekazany cerkwi prawosławnej. Dalsze losy cudownego obrazu nie są znane.


                                                              Koronatka  z 1756 r.

BERDYCZÓW


XVIII w. u Rewolińskiego nr 24
Dziś Berdyczów leży na Ukrainie. Sanktuarium istnieje od 1626 r. Czczona jest tam kopia wizerunku  Matki Bożej Śnieżnej. Obraz koronowano w 1756 r. Ponowna koronacja po kradzieży koron miała miejsce sto lat później.


Korony podarowane przez Piusa IX nałożono w 1854 r., sygnowany IB ( Jan Bitschan)


                                        XIX w. Sygnowany P.B (Paweł Bitschan)
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                      
                                                                     XIX/XX w.

czwartek, 7 sierpnia 2014

SANKTUARIA KRESOWE - LWÓWLWÓW

Lwów posiadał 18 kościołów – sanktuariów. Dziś niektóre z czczonych wizerunków znajdują się w Polsce, wywiezione z obawy przed zniszczeniem ich przez komunistów po II Wojnie Światowej. Koronowany w 1751r.  obraz Matki Bożej Różańcowej dziś znajduje się w Gdańsku  w bazylice św. Mikołaja. Obraz Matki Bożej Łaskawej, koronowany w 1776 r. , ten sam przed, którym król Jan Kazimierz oddał Polskę we władanie Królowej Korony Polskiej, znajduje się dziś w Lubaczowie. Obraz był rekoronowany w 1983 r. Obraz Matki Boskiej Pocieszenia, koronowany w 1905 r. znajduje się we Wrocławiu.


1.Medalik z 1851 r. stulecie koronacji Matki Bożej Różańcowej


2. Medalik lwowskiej Matki Boskiej Łaskawej z XVII – XVIII w.

SANKTUARIA MARYJNE - SZCZYRZYC, TARNOBRZEG, TULIGŁOWYSZCZYRZYC

Medalik aluminiowy, jednostronny, między 1939 a 1984 r.
W kościele św. Stanisława czczona jest Dobrotliwa Matka Boża, Patronka Ziemi Szczyrzyckiej. (Podhale) . Cudowny wizerunek  Maryi z Dzieciątkiem pochodzi z XVII w. Opiekę nad sanktuarium sprawują OO. Cystersi. Pierwszej koronacji, koronami zwykłymi dokonał w 1939 r. arcybiskup krakowski Adam Sapiecha, koronami papieskimi,  w imieniu Jana Pawła II , prymas Józef Glemp w 1984  r.

TARNOBRZEG
W kościele Dominikanów p.w. Wniebowzięcia Matki Bożej czczony jest obraz Matki Boskiej Dzikowskiej. Tarnobrzeg jest miastem założonym przez rodzinę Tarnowskich właśnie na terenie dóbr Dzików. Obraz szkoły flamandzkiej przedstawia Świętą Rodzinę we wnętrzu. Pierwotnie niewielkich rozmiarów obraz wisiał na dzikowskim zamku w jednej z komnat, następnie w zamkowej kaplicy. Od XVII w. zaczął odbierać publiczny kult w kościele. Koronowany trzykrotnie. Pierwszy raz w 1904 r., a następnie po kradzieżach koron w 1933 r. i w 1966 r. Medalik aluminiowy z 1966 r.

TULIGŁOWY
 Mniej znane sanktuarium w Diecezji Przemyskiej. Historia związana jest z najazdami tatarskimi w XIV i XVII w. Czczony jest tu wizerunek Matki Bożej Niepokalanej z Dzieciątkiem. Sanktuarium ograbione w czasie reform józefińskich w 1782 r. straciło na znaczeniu.

Koronacja nastąpiła dopiero w 1909 r. Na koronację wybito medaliki.                                                Koronatka 1909 r

wtorek, 5 sierpnia 2014

ŚWIĘCI - LUDWIK I MARIA EUFRAZJAŚW. LUDWIK DE MONTFORT


Św. Ludwik z Montfort 1673-1716. Duchowny francuski, ludowy misjonarz i pisarz chrześcijański. Szczególny czciciel Maryi, napisał dzieło „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”. Napisał też Regułę Księży Misjonarzy Towarzystwa Maryi i Regułę Cór Mądrości. Beatyfikowany w 1888,  kanonizowany w 1947 r.

ŚW. MARIA EUFRAZJA PELLETIER
Wirginia Pelletier (1796-1868). Zakonnica, założycielka  Zgromadzenia Dobrego Pasterza we Francji, przełożona Magdalenek, mistyczka. Beatyfikowana przez Piusa XI w 1933, a kanonizowana w 1940 przez jego następcę.


Medalik beatyfikacyjny    


 Medalik kanonizacyjny