Będzie mi miło, jeśli zechcecie skomentować wpis i podzielić się refleksją na jego temat.
Oczywiście komentarze proszę umieszczać pod aktualnym postem. Nie zobaczę komentarza umieszczonego pod postem sprzed kilku lat, a nawet miesięcy. :)

piątek, 31 maja 2013

SANKTUARIA - KOCHAWINAGLIWICE – KOCHAWINA
 
Koronatka
Obraz Matki Boskiej Kochawińskiej znajduje się obecnie w kościele  św. Bartłomieja w Gliwicach. Przywieźli  go do Starej Wsi oo. Jezuici w 1944 r. z obawy przed zniszczeniem przez władze radzieckie. Pochodzi z XVII w. i jest kopią obrazu Matki Bożej Śnieżnej z Rzymu.  Tradycja wiąże początek kultu z objawieniem Anny Wojankowskiej z Żydaczowa. U stóp tego obrazu doznał uzdrowienia jako roczne dziecko , w 1818 r., późniejszy kardynał Albin Dunajewski.  Znany jest medal wydany na pamiątkę uzdrowienia. (Rewoliński 515) Koronacja nastąpiła w 1912 r. Medaliki były prawdopodobnie emitowane zarówno na 100 lecie objawień, jak i na 250 lecie, na koronację i później.
Medalik aluminiowy, między 1912 a 1939 r.

poniedziałek, 27 maja 2013

SANKTUARIA - CZĘSTOCHOWA CZ. 4
A oto jeszcze kilka medalików Matki Boskiej Częstochowskiej. Wykonano je z różnych materiałów i w różnym czasie. Wszystkie jednak świadczą o rozpowszechnionym kulcie wizerunku Jasnogórskiej Pani.


                                                  Medalik XIX w. porcelana oprawna w złoto.

Medalik XIX w. , obrazek papierowy oprawiony w miedź ze szkłem (kolekcja własna)


                                            XIX w., obrazek na szkle, oprawiony w miedź.

                                                           Koniec XIX w.


Koniec XIX w., medalik sygnowany J. Z. (Józef Zieliński Warszawa)
Dwa medaliki XIX w. sygnowane. Pierwszy IB - Jan Bitschan, drugi FW - Franciszek Witkowski oraz T.J.
sygnatura nieznana, medalik ma carska próbę srebra.

                                                             Początek XX w. aluminium
Mosiądz, 1978 - rewers medalika na wybór Jana Pawła II

 
Aluminium, 1982 r. Medalik na 600 lecie obrazu

piątek, 24 maja 2013

SANKTUARIA - CZĘSTOCHOWA CZ.3Po drugiej wojnie światowej w 1956 r. dokonała się uroczystość odnowienia ślubów jasnogórskich Jana Kazimierza i wielka nowenna na 1000lecie chrztu Polski. Z tej okazji pojawiły się liczne medaliki.


Pamiątka Ślubów Jasnogórskich i nowenny


Pamiątka 1000 - lecia Chrztu Polski

Ponadto medaliki były emitowane z wielu jeszcze okazji, jako pamiątki z nawiedzenia sanktuarium czy odpustu. W tym ciekawy rodzaj krzyżyka zwany „liściakiem”.


Krzyżyki zwane liściakami, XIX w.

CDN.

czwartek, 23 maja 2013

SANKTUARIA - CZĘSTOCHOWA CZ. 2W czasie zaborów Częstochowa stała się dla Polaków szczególnym miejscem, a władze rosyjskie okrzyknęły Czarną Madonnę „Główną rewolucjonistką”. Obchody 500 lecia obecności obrazu na Jasnej Górze w 1882 r. Stały się okazją nie tylko do wielkich manifestacji religijnych, ale i patriotycznych. Wybito tysiące medalików.

Medalik bity z okazji 500lecia obrazu  na Jasnej Górze (Rewoliński nr 127)

Ciekawy medalik w kształcie serca, ozdobiony emalią , II połowa XIX w.

         W 1909 r. doszło do tzw. „zbrodni Macocha”. Dokonał on świętokradczej grabieży koron, sukien i wotów. Nowe korony podarował Pius X, a ponowna koronacja odbyła się 22 maja 1910 r. Z tej okazji wybito też wiele medalików.


Medaliki z koronacji w 1910 r.


Medalik z okazji poświęcenia nowej wieży, przemycono na nim treści patriotyczne, tarcza z orłem i łańcuchy.

niedziela, 19 maja 2013

MEDALIKI Z DUCHEM ŚWIĘTYMDziś Pięćdziesiątnica. Wypada wspomnieć o medalikach z wizerunkiem Ducha Świętego.  Można znaleźć medaliki z tym wizerunkiem wybijane z okazji chrztu. W XIX w. ustalił się zwyczaj obdarowywania chrześniaków srebrnymi medalikami zarówno z okazji chrztu jak też bierzmowania.

                           Medalik z okazji chrztu, srebro,  koniec XIX w.

XIX w. Na pamiątkę bierzmowania, sygnowany IB

1905 r. Pamiątka bierzmowania Parczew, cyna

 „Przybądź Stwórco Duchu Boży” , medalik na bierzmowanie, koniec
XX w., aluminium.

Medalik z okazji bierzmowania , rewers gładki, mosiądz srebrzony II połowa XX w

Wizerunek Ducha Świętego znajdziemy też na medalikach przedstawiających Świętą Rodzinę.
Francja XIX w., mosiądz
XIX w. Bractwo Świętej Rodziny
Początek XX w. Sanktuarium w Kaliszu

Medaliki Świętej Rodziny, XIX w.

Także na medalikach przedstawiających scenę Zwiastowania.

Pamiątka z Nazaretu, srebro XIX/XX w.

Medalik Kongregacji Mariańskiej.

Oraz na medalikach Księży Werbistów.

Aluminium, koniec XXw.

sobota, 18 maja 2013

SANKTUARIA - CZĘSTOCHOWA CZ. 1
Zainteresowanych, szczególnie, tematyką medalików Matki Boskiej Częstochowskiej odsyłam do lektury M.L. Jędrzejczak , Medaliki Matki Bożej Częstochowskiej w „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 36:1978, podobno wydane też osobno na KULu. Ja niestety nie dotarłam do publikacji. Na moje zapytanie Biblioteka KULu zwyczajnie nie odpowiedziała. Dlatego materiał zamieszczony na tym blogu będzie bardzo okrojony.

Kilka wersji jednego z najstarszych medalików MB Częstochowskiej z początku XVIII w. odlew, brąz , mennica w Rzymie (patrz Rewoliński nr 92.)
Historia sanktuarium zaczyna się w 1382 r., kiedy to książę Władysław Opolczyk funduje paulinom klasztor na Jasnej Górze i przekazuje obraz. Dzieje samego wizerunku, wg legendy, sięgają pierwszego wieku chrześcijaństwa.  Za autora ikony uważa się św. Łukasza Ewangelistę. Obraz trafił do Polski z Konstantynopola przez Ruś . Opisany jest po raz pierwszy przez Jana Długosza w 1430 r., a już wtedy Częstochowa jest sławnym sanktuarium. W tymże roku doszło do pierwszej zbrodni ograbienia kościoła i zniszczenia ikony (cięcia na twarzy). Sam król Władysław Jagiełło zajął się renowacją malowidła, sprowadzając biegłych w sztuce pisania ikon artystów z Rusi. Ofiarował też srebrne sukienki i korony jako wotum wynagrodzenia za świętokradztwo.
 Słynna obrona Jasnej Góry w czasie szwedzkiego potopu, a następnie ogłoszenie przez Jana Kazimierza Matki Boskiej Królową Polski, wzmogło jeszcze ruch pielgrzymkowy. Przybywają zarówno ludzie prości jak i wielcy tego świata, nie tylko z Polski, ale z Czech, Moraw,  Węgier, Prus, Austrii. W 1713 r. gościł w klasztorze nuncjusz papieski Benedykt Adeschalchi. W tym czasie rozpoczynają się starania o koronację obrazu, na wzór sanktuariów włoskich. 

Ciekawy medalik z XVIII w. , na rewersie dwa anioły trzymają jak tarczę medalik zwany Krzyżem św. Benedykta, nad nim dwa serca i napis SS CORDA IESV ET MAR. (Najświętsze Serca Jezusa i Maryi)
Pierwsza w Polsce koronacja odbyła się 8 września 1717 r. Korony ufundowane przez króla Augusta II Mocnego włożył biskup chełmiński Krzysztof Jan Szembek .  Wybito z tej okazji medalik. Teofil Rewoliński nie posiadał częstochowskiej koronatki, ale ją opisał (patrz „Koronatki”) .  W początkach XVIII w. były rozprowadzane liczne medaliki z Matka Boską Częstochowską odlewane w Rzymie. Cdn...

poniedziałek, 13 maja 2013

MEDALIKI MARYJNE - CD.MEDALIK MATKI BOŻEJ SZENSZTACKIEJ

Medalik Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, zwycięskiej Królowej z Szensztatu.
Oparty jest na obrazie L.Crosino, XIX wiecznego malarza włoskiego, z kaplicy w Schönstatt – Vallandar k/Kolblencji. Związany jest z międzynarodowym ruchem katolickim, założonym przez J. Kentenicha w 1914 r. celem ruchu jest aktywne apostolstwo świeckie, poprzez głoszenie Ewangelii. Ruch Szensztacki ma charakter maryjny.
Medaliki I połowa XX w.
MEDALIK RÓŻY DUCHOWNEJ
         Jednym z najmłodszych medalików jest medalik Róży Duchownej. Wykonany wg objawień jakich doznała włoska pielęgniarka Pierina Gilli.
Medalik okrągły, przedstawia Maryję w pozycji stojącej ze złożonymi rękami. Otaczają ją promienie,  u góry trzy róże , a wokół napis „Rosa Mystica” (Róża Duchowna). Na rewersie znajduje się wizerunek kościoła z kopułą i wejściami w kształcie łuków (od3 do 5). Wokół napis „Maria Mater Ecclesiae” (Maryja Matka Kościoła)


.
            Lata 70te XX w.

piątek, 10 maja 2013

MEDALIKI BRACTW I STOWARZYSZEŃ - 3
Medalik Ligi Różańcowej
Matka Boska PojednaniaMedalik amerykański. Zdjęcia awersu i rewersu medalika NMP od Pojednania wybitego na początku XX w. przez Ligę Różańcową NMP od Pojednania.
Liga Różańcowa NMP od Pojednania została założona w 1901 przez O. Paula i Matkę Luranę z Graymoor osiem lat od przyjęcia ich na łono Kościoła. Członkowie ligi mieli obowiązek odmawiania co najmniej trzech dziesiątek różańca „w intencji upowszechniania pośród anglokatolików prawdziwego nabożeństwa do NMP, w ten sposób przyczyniając się do odzyskania NMP należnego Jej miejsca w domach i sercach amerykańskich i angielskich chrześcijan, aby anglikańskie dzieci NMP mogły na nowo zasłynąć w chrześcijaństwie miłością i czcią Jej oddawaną."

czwartek, 9 maja 2013

MATKA BOSKA RÓŻAŃCOW I ŚW. DOMINIKMedalik Matki Boskiej Różańcowej
 i św. Dominika
Od XVII w. bardzo rozpowszechniony był medalik Matki Boskiej Różańcowej i św. Dominika.  Najczęściej na awersie przedstawia się św. Dominika z lilią, zwróconego twarzą do „Gwiazdy Wieczornej” , w otoku bywa napis S. Dominicus lub Sancte Dominice ora pro nobis (Św. Dominik, Św. Dominiku módl się za nami). Rewers przedstawia Maryję z Dzieciątkiem siedzącą na tronie , oboje trzymają różańce. W innej wersji wręczają różańce klęczącym św. Dominikowi i św. Katarzynie ze Sieny. Napisy;  „Regina Sacratissimi Rosarii” czasem z dodaniem „ora pro nobis” lub O.P.N.( Królowo Różańca Świętego, módl się za nami)..  


  XVII-XVIII w .


XIX w. wersje popularne


XIX w. wersja z wręczeniem różańca św. Dominikowi


XIX w. wersja ze św. Dominikiem i św. Katarzyną ze Sieny


Medalik z początku XX w. sygnowany Jan Białas Poznań