piątek, 10 maja 2013

MEDALIKI BRACTW I STOWARZYSZEŃ - 3
Medalik Ligi Różańcowej
Matka Boska PojednaniaMedalik amerykański. Zdjęcia awersu i rewersu medalika NMP od Pojednania wybitego na początku XX w. przez Ligę Różańcową NMP od Pojednania.
Liga Różańcowa NMP od Pojednania została założona w 1901 przez O. Paula i Matkę Luranę z Graymoor osiem lat od przyjęcia ich na łono Kościoła. Członkowie ligi mieli obowiązek odmawiania co najmniej trzech dziesiątek różańca „w intencji upowszechniania pośród anglokatolików prawdziwego nabożeństwa do NMP, w ten sposób przyczyniając się do odzyskania NMP należnego Jej miejsca w domach i sercach amerykańskich i angielskich chrześcijan, aby anglikańskie dzieci NMP mogły na nowo zasłynąć w chrześcijaństwie miłością i czcią Jej oddawaną."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz