Będzie mi miło, jeśli zechcecie skomentować wpis i podzielić się refleksją na jego temat.
Oczywiście komentarze proszę umieszczać pod aktualnym postem. Nie zobaczę komentarza umieszczonego pod postem z przed kilku lat, a nawet miesięcy. :)

czwartek, 2 maja 2013

MEDALIK SODALICJI MARIAŃSKIEJ I DZIECI MARYI                                                     Początek XX w. Sodalicja Marjańska
        

        Wiele stowarzyszeń katolickich miało swoje indywidualne medaliki, będące znakiem przynależności do organizacji. Jednym z takich stowarzyszeń była Sodalicja Mariańska zwana też Kongregacją Mariańską.
         W rytuale przyjęcia do stowarzyszenia, jest między innymi przyjęcie poświęconego medalika z wizerunkiem Maryi Niepokalanej na niebieskiej wstążce. Jak zmieniał się medalik trudno dziś dociec, takiej formy używano od XIX w do roku 1949. Awers medalika zawierał wizerunek Maryi oraz napis „Monstra Te esse Matrem” – Okaż, żeś jest Matką. Tekst pochodzi z hymnu brewiarzowego na Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP „Ave, Maris Stella”. Rewers przedstawiał monogram Maryi otoczony kwiatami i napis Sodalicja Mariańska oraz winietkę, na której grawerowano imię, a czasem datę przystąpienia.
           Sama Sodalicja przechodziła burzliwe dzieje od założenia w XVI w. , przez kasację zakonu Jezuitów pod koniec XVIII w, odrodzenie po 1814 i znów załamanie, po likwidacji Sodalicji przez władze komunistyczne w roku 1949. Stowarzyszenie odrodziło się w Polsce po 1980 r. W śród licznych zmian, nastąpiła też zmiana medalika, dziś sodalisi przyjmują tzw. Cudowny Medalik.


                Medalik Mariańskiej Kongregacji Młodych, początek XX w., niemieckojęzyczny


                 Medalik Kongregacji Dzieci Maryi , okres międzywojenny, dawne Prusy Wschodnie

          Powstanie wspólnoty Dzieci Maryi związane jest z objawieniami św. Katarzynie Labouré. W 1835 roku Maryja oznajmiła, że chce, aby powstała taka wspólnota, której będzie udzielała wiele łask. Powstało stowarzyszenie młodych dziewcząt, Dzieci Maryi, 


zjednoczone wspólną czcią dla Matki Bożej. W 1847 roku wspólnota została włączona do rzymskiej Sodalicji Mariańskiej, prowadzonej przez Jezuitów. Dzisiaj członkowie Dzieci Maryi , tak jak członkowie sodalicji noszą Cudowny medalik.


                   Medalik z początku XX w. Z napisem Kongregacya Maryańska we Lwowie


                                                  Kongregacja Mariańska XIX/XX


                                      Medalik Kongregacji Mariańskiej, początek XX w.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz