Będzie mi miło, jeśli zechcecie skomentować wpis i podzielić się refleksją na jego temat.
Oczywiście komentarze proszę umieszczać pod aktualnym postem. Nie zobaczę komentarza umieszczonego pod postem sprzed kilku lat, a nawet miesięcy. :)

sobota, 30 marca 2013

WESOŁYCH ŚWIĄT

       Wszystkim odwiedzającym mojego bloga, pragnę złożyć życzenia 
                         Radosnych Świąt Wielkanocnych
                         Smacznego jajka
                         Mokrego dyngusa
                         Oraz bogatego zajączka.
        Zamiast tradycyjnej pocztówki najstarszy obrazek w moich zbiorach z 1880 r.

czwartek, 28 marca 2013

SANKTUARIA POŚWIĘCONE MĘCE I ŚMIERCI JEZUSA -1
        Dziś chcę przedstawić medaliki z kilku wybranych sanktuariów dotyczących męki i śmierci Jezusa.

KRAKÓW  - JEZUS MILATYŃSKI
W Nowym Milatynie od XVIII w. czczony był wizerunek Jezusa ukrzyżowanego. Przywiózł go z Rzymu, około 1700 r., prowincjał dominikanów o. J. Mocarski i podarował w prezencie ślubnym krewnej – Joannie Krzeszowskiej.  Po latach krzyż stał się własnością rodziny Sobieszczańskich, w której to doszło do pierwszego cudu uzdrowienia umierającego dziecka. Po tym wydarzeniu kościelna komisja w 1747 r. orzekła , że wizerunek jest łaskami słynący i umieszczono go w kościele, gdzie odbierał szczególną cześć. Po II Wojnie Światowej, Polacy opuszczający Kresy Wschodnie zabrali ze sobą wizerunek, który umieszczono w Krakowie, w kościele OO. Misjonarzy. Rewoliński podaje kilka przykładów medalików z Jezusem Milatyńskim oraz jeden krzyżyk. Ciekawe jest, że niektóre wizerunki na medalikach są identyczne, natomiast napisy różne. Nr. 486 ma napis „Jezu Milatyński zmiłuj się nad nami”, a nr. 495 „Jezu Kalwaryjski zmiłuj się nad nami”. Oba medaliki dotyczą Kalwarii Pacławskiej. 
               
                                   XIX w.                                   XX w.

TREWIR
Trewir w Niemczech słynie jako sanktuarium Świętej Szaty. Katedrę w Trewirze założyła św. Helena, matka Konstantyna Wielkiego i to ona podarowała przywiezioną z pielgrzymki do Ziemi Świętej Tunikę Jezusa – Świętą Szatę. Do miejsca przechowywania sławnej relikwii od najdawniejszych czasów przybywali pielgrzymi. Znamy jest wiele medalików z tego sanktuarium.


1. 1891 r.Na rewersie św. Helena 1933 r.
Na rewersie katedra w Trewirze 1933

  1959 r. mosiądz złocony, masa perłowa.
 


6.Ciekawostka we Francji w Argenteuil znajduje się także szata Jezusa. Przedstawia ją ten medalik, sygnowany AL CENTSOM, XIX/XX w.

JEROZOLIMA


XIX/XX w.
Święte miasto trzech wielkich religii: Judaizmu, Islamu i Chrześcijaństwa. Co roku, od wieków,  gromadzi tysiące chrześcijańskich pielgrzymów, zarówno katolików jak i prawosławnych czy protestantów. Zwłaszcza w okresie około świąt Wielkanocy. Szczególnym miejscem odwiedzanym przez pielgrzymów jest bazylika Grobu Świętego i Via Dolorosa czyli Droga Krzyżowa z licznymi kościołami  i kaplicami – stacjami męki Pańskiej. Pielgrzymi zarówno dawniej jak i dziś nabywają medaliki jako pamiątki i dowody odbycia pielgrzymki do Ziemi Świętej, jak też podarunki dla krewnych i znajomych. Jednym z motywów na medalikach jest tzw. Krzyż jerozolimski złożony z jednego dużego i czterech małych krzyży równoramiennych. Medaliki bito zapewne w samej Jerozolimie, występują w różnych odmianach językowych.

ŚWIĘTY KRZYŻ W SIROLO


XVII-XVIII w.
W Numanie niedaleko Sirolo, we włoskiej prowincji Ancona, czczony jest niezwykły krucyfiks, którego historia zaczyna się w Polsce. Jak głosi legenda, Mieszko I po przyjęciu chrztu, otrzymał go w darze z Moraw. Widząc na krzyżu Zbawiciela odartego z szat, nie mógł znieść takiego widoku. Kazał natychmiast sporządzić dla Chrystusa paradne szaty, koronę i kosztowne trzewiczki.  Krucyfiks podarował kościołowi Świętego Salwatora na krakowskim Zwierzyńcu. Z trzewiczkami wiąże się następna legenda. Ubogi grajek modlił się przed krucyfiksem, gdy nagle do nóg upadł mu jeden z trzewiczków. Grajek zabrał go, ale gdy usiłował sprzedać, został pochwycony i oskarżony o świętokradztwo. Skazany na śmierć, poprosił o łaskę zagrania przed krucyfiksem. Gdy zaczął grać drugi trzewiczek zleciał z figury do nóg grajka. Uznano, że sam Jezus podarował biedakowi swoje trzewiczki, grajka ułaskawiono. Krzyż w XVII w. został przeniesiony do Włoch, gdzie przebywa do dziś i odbiera cześć w sanktuarium.


Medaliki Świętego Krzyża w Sirolo, XVII-XVIII w.

środa, 27 marca 2013

POLSCY ŚWIĘCI - 5ŚW. STANISŁAW ZE SZCZEPANOWA
Stanisław ze Szczepanowa 1030-1079. Biskup krakowski, męczennik. Popadł w konflikt z królem Bolesławem Śmiałym, został zamordowany przez królewskich siepaczy podczas odprawiania mszy w kościele na Skałce.  Przedstawiany w szatach biskupich z Piotrowinem, którego wskrzesił, aby mógł świadczyć przed sądem. Kanonizowany w 1253 r. Jeden z głównych patronów Polski. Relikwie znajdują się na Wawelu.


Medalik z 1879 r. (Rewoliński 1049)


ŚW. STANISŁAW KOSTKA


XVIII w.
Stanisław Kostka (1550-68), był synem kasztelana zakroczymskiego. Przeznaczony przez ojca do służby publicznej kształcił się u jezuitów. Miał szczególne nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu i do Matki Bożej. Kiedy ojciec nie wyraził zgody na wstąpienie do klasztoru uciekł z domu i na piechotę dotarł do Rzymu. Wstąpił do jezuitów, ale wkrótce zachorował na malarię i zmarł 15 sierpnia 1568 r. Beatyfikowany w 1670 , a kanonizowany w 1726 r. Przedstawiany jest w stroju jezuickim z kosturem , czasem z aniołem podającym mu Komunię św. lub z Maryją i Dzieciątkiem Jezus. Jest patronem dzieci i młodzieży.


 XVIII w., brąz


 Koniec XIX w., mosiądz


 Aluminium, I  połowa XX w


 Aluminium, 1926 r. Z okazji przeniesienia relikwii do Rostkowa. (Miejsce urodzenia)


ŚW. SZYMON Z LIPNICY
Żył w latach 1435-1482. Kapłan w zakonie bernardynów w Krakowie. Wielki kaznodzieja. Zmarł na cholerę opiekując się chorymi podczas zarazy, po jego śmierci zanotowano 370 cudownych uzdrowień za jego wstawiennictwem. Beatyfikowany w 1685 r., kanonizowany dopiero w 2007 .

 Medalik z okazji 400lecia śmierci .

wtorek, 26 marca 2013

POLSCY ŚWIĘCI - 4B. KAROLINA KÓZKÓWNA
Karolina Kózkówna (1898-1914). Pochodziła z pobożnej chłopskiej rodziny. Już  za życia w swojej parafii uważana była za najpobożniejszą dziewczynę, prawdziwego anioła. Angażowała się w sprawy parafii, pomagała przygotowywać dzieci do I Komunii. Na początku I Wojny Światowej została zamordowana przez rosyjskiego żołnierza. Beatyfikowana w 1987 r. przez Jana Pawła II, jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) oraz Ruchu Czystych Serc.


Srebrny medalik beatyfikacyjny

ŚW. KAZIMIERZ KRÓLEWICZ


Ze św. Stanisławem biskupem, XVII w.
Syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, królewicz, następca tronu, namiestnik królestwa. Żył w latach 1458-84. Niedoszły król Węgier. Wsławił się wielką pobożnością i sprawiedliwością. Zmarł na gruźlicę. Jego relikwie spoczywają w katedrze wileńskiej i na Malcie. Kanonizowany w 1604 r. Patron Litwy i Zakonu Kawalerów Maltańskich.
Św. Kazimierz Patron Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego

ŚW. KINGA

Medalik kanonizacyjny
Córka króla Węgier Beli IV , Kunegunda zwana Kingą 1234-1292. Wydana za mąż za księcia Bolesława Wstydliwego w posagu wniosła kopalnię soli. Do nowej ojczyzny przywiozła też górników solnych zwanych gwarkami. Piękna legenda mówi o tym, że w posażnej kopalni, do sztolni, wrzuciła pierścień, a kiedy z jej polecenia zaczęto wydobywać sól w Wieliczce w pierwszej bryle odnaleziono pierścień. Po śmierci męża założyła w Starym Sączu klasztor klarysek, gdzie osiadła. Beatyfikowana w 1690 r. ponad trzysta lat czekała na kanonizację. Dokonał tego Jan Paweł II podczas pielgrzymki w 1999 r.


ŚW. MAKSYMILIAN MARIA KOLBE


Św. Maksymilian Maria - Rajmund Kolbe (1894- 1941) Kiedy miał 12 lat, objawiła mu się Matka Boża, trzymająca w rękach dwie korony: białą i czerwoną. Zapytała, czy je chce otrzymać, wyjaśniając , że korona biała oznacza czystość, a czerwona męczeństwo. Odpowiedział:„Chcę”. Wstąpił do zakonu franciszkanów. Był wielkim czcicielem Niepokalanej, założył Milicję Niepokalanej - Militia Immaculatae. Postanowił zdobywać świat dla Niepokalanej przez modlitwę i Cudowny Medalik. Wraz z kilkoma braćmi zakłada Niepokalanów i zaczyna  wydawać pismo "Rycerz Niepokalanej". Rozszerza kult Niepokalanej w Japonii.  Po wybuchu wojny hitlerowcy rozpoczynają prześladowania duchownych katolickich. Wielu z nich trafia do obozów śmierci, także o. Maksymilian. W Oświęcimiu oddaje życie za współwięźnia – Franciszka Gajowniczka. Skazanego na bunkier głodowy, 14 sierpnia 1941 r. w Wigilię Wniebowzięcia - w dwa tygodnie po zamknięciu -. niemiecki oprawca dobija  zastrzykiem z kwasu karbolowego... Umarł w przeddzień święta swej Królowej.  W 1971 r. został beatyfikowany przez papieża Pawła VI, a w 1982 r. zaliczony przez papieża Jana Pawła II w poczet świętych, jako męczennik. W ikonografii występuje we franciszkańskim habicie lub obozowym pasiaku, z naszywką obozowego numeru P 16670 i z dwiema koronami lub wieńcami z białych i czerwonych róż. Medaliki wybito z okazji zarówno beatyfikacji jak i kanonizacji.


Medaliki  beatyfikacyjne

niedziela, 24 marca 2013

POLSCY ŚWIĘCI - 3
B. JAN BEYZYM 
Błogosławiony Jan Beyzym (1850-1912). Polski jezuita, misjonarz na Madagaskarze, opiekun trędowatych. Beatyfikowany w 2002 r. przez Jana Pawła II. Na pamiątkę beatyfikacji wybito medal okolicznościowy oraz medalik. Awers medalika przedstawia Błogosławionego  i napis BŁOGOSŁAWIONY JAN BEYZYM 1830-1912, zaś na rewersie widnieje twarz Chrystusa z kamiennej rzeźby znajdującej się na wieży Bazyliki Serca Jezusa w Krakowie. Wokół głowy Zbawiciela widnieje napis DROGA-PRAWDA-ŻYCIE. Autorem projektu jest profesor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych Jerzy Nowakowski. Medalik  wykonano ze srebra. 


2002 r. , srebro. (za www.jezuici.pl)


ŚW. JAN KANTY


Początek XX w.
Jan z Kęt ( Jan Wacięga) 1390- 1473. Profesor Akademii Krakowskiej, kanonik olkuski, kaznodzieja, wizjoner. Beatyfikowany w 1680,  a kanonizowany w 1767 r. Przedstawiany w todze, birecie, z księgą i  lilią w ręku. Patron profesorów i studentów.

B. JERZY POPIEŁUSZKO
Jerzy Popiełuszko,  1947-1984. Ksiądz katolicki, kapłan „Solidarności”, prześladowany, a następnie porwany i zamordowany przez esbeków.
Od dnia odnalezienia zwłok otoczony kultem jako męczennik za wiarę. Wyrazem tego kultu były między innymi medaliki, które ukazały się zaraz po śmierci  księdza, produkowane i rozpowszechniane nielegalnie. Beatyfikowany 6 czerwca 2010 r. Medali beatyfikacyjny wyemitowany na zamówienie tygodnika katolickiego „Niedziela”.


 Medalik metalowy,  sygnowany, lata osiemdziesiąte XX w.


Na metalowej podkładce zdjęcie na kliszy(pozytyw) lata 80te XX w.


 2010 r., aluminium.  Medalik beatyfikacyjny.


ŚW. JOZAFAT KUNCEWICZ


Medalik beatyfikacyjny (zdj. z netu)
Jan Kuncewicz urodził się we Włodzimierzu na Wołyniu w 1580 r. w rodzinie szlacheckiej, wyznania prawosławnego. W 1604 przyjął Unię i wstąpił do zakonu Bazylianów w Wilnie. W 1617 został unickim biskupem Połocka. Zginął zamordowany przez prawosławnych w 1623 r.  Beatyfikowany w 1643 r., kanonizowany w 1867.

piątek, 22 marca 2013

POLSCY ŚWIĘCI - 2
B. BRONISŁAWA
Bronisława Odrowążówna 1200-1259. Krewna św. Jacka Odrowąża. Norbertanka, wizjonerka. Patronka sierot, miasta Krakowa i diecezji Opolskiej. Przez czcicieli nazywana Opiekunką. Beatyfikowana, jak podają źródła,  w 1839 r. (rok 1840 znajduje się na medaliku z napisem „Pamiątka uroczystości Beatyfikacji s. Bronisławy d. 3. wrześ. 1840 w Krakowie” , być może w 39 była bulla a w 40 uroczystość w Krakowie). Rewoliński podaje pięć medalików z okazji beatyfikacji. Jeden sygnowany – Kausal.


Medalik może pochodzić z 1939/40 r. na 100lecie beatyfikacji.


ŚŚ. CYRYL I METODY
Bracia Konstantyn (827-869) i Michał (815-885), pochodzący z Salonik, mieli prawdopodobnie matkę Słowiankę. Wsławili się ewangelizacją słowiańszczyzny, Metody był nawet biskupem Moraw. Stworzyli na wzór alfabetu greckiego, alfabet słowiański zwany głagolica. Są patronami Europy.


1.Medalik na 1000 rocznicę wprowadzenia chrześcijaństwa w 1863 r.


2. Medalik z 1885 r. z okazji rocznicy śmierci św. Metodego

W 1885 r. szczególnie uroczyście obchodzono 1000 rocznicę śmierci Metodego. Z tej okazji wybito kilka medalików, także na terenach Polski. W XIX w. uważano, że chrześcijaństwo dotarło na nasze ziemie około stu lat wcześniej (863) niż wskazuje data chrztu Mieszka (966), właśnie z Cyrylem i Metodym. Ma to odzwierciedlenie w legendzie o postrzyżynach Ziemowita.


B. IZAJASZ BONER

Augustianin, syn rajcy krakowskiego, ur. W 1399 r., zmarł w 1471. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kapłan. Jego modlitwy przyczyniły się do wskrzeszenia małego chłopca, o co prosił Maryję słowami Monstra te esse Matrem (Okaż, że jesteś Matką).  Ta dewiza widniała potem na medalikach Dzieci Maryi. Na jego cześć wybito w Krakowie medalik w 1871 r. z okazji 400 lecia śmierci. Nazywano go błogosławionym, choć oficjalna beatyfikacja nastąpiła dopiero w 1997 r.


Medalik z r. 1871


ŚW. JADWIGA ŚLĄSKA


XVII w.

Córka księcia Meranu, żona Henryka Brodatego, księcia śląskiego i wielkopolskiego (1203-1267). Po 19 latach małżeństwa i urodzeniu siedmiorga dzieci wraz z mężem złożyła śluby  czystości. Fundatorka wielu kościołów, szpitali, klasztorów. W tym w Trzebnicy, gdzie zamieszkała i zmarła w opinii świętości. Kanonizowana w 1267 r. Patronka Śląska, małżeństw chrześcijańskich i pojednania polsko-niemieckiego. Atrybuty: habit i model kościoła. Rewoliński podaje medal z 1802 r. oraz 2 XIX wieczne medaliki.
1-2. Dwa medaliki mosiądz, wybite z okazji 600 lecia kanonizacji w 1867 r.

środa, 20 marca 2013

POLSCY ŚWIĘCI - 1ŚW.  ALBERT CHMIELOWSKI


Adam Chmielowski (1845-1916). Powstaniec styczniowy, w powstaniu stracił nogę, malarz, zakonnik. Wstąpił do zakonu po namalowaniu słynnego obrazu „Ecce homo”, w 1880 r. W 1888 założył zgromadzenie braci Albertynów opiekunów ubogich i bezdomnych, którym poświęcił resztę życia. W 1891 r. założył także zgromadzenie sióstr Albertynek. Zmarł w Krakowie. Beatyfikowany w 1983 r. , a kanonizowany w 1989 r. przez Jana Pawła II.

B. ALICJA KOTOWSKA

M aria Jadwiga Kotowska (1899-1939) . Siostra Zmartwychwstanka. Przełożona domu zakonnego w Wejherowie, dyrektorka gimnazjum. Zamordowana przez hitlerowców 11 listopada 1939 r. w Piaśnicy,
   wraz z dużą grupa polskiej inteligencji. W jednym z grobów masowych podczas ekshumacji odnaleziono jej różaniec. Beatyfikowana w 1999 r. przez Jana Pawła II , należy do grona 108 męczenników II Wojny Światowej. Patronka parafii w Wejherowie oraz dwóch szkół. Medalik wydany przez parafię (1999?).


                                                                  Aluminium, 1999 (?)

ŚW. ANDRZEJ BOBOLA

Andrzej Bobola – jezuita (1591- 1657). Kaznodzieja i misjonarz, orędownik pojednania chrześcijan prawosławnych z katolikami. Zamordowany podczas powstania Chmielnickiego przez Kozaków. Beatyfikowany w 1853 r. , kanonizowany w 1938 r. Jeden z patronów Polski. Atrybuty to laska i krzyż
  
 
                                                              

                                                  Medalik kanonizacyjny 1938 r
       
   
                                            Ryngraf ze św. Andrzejem 1938 r.


                                                                   Medalik XX w.

poniedziałek, 18 marca 2013

MEDALKI ŚWIĘTYCH -7Medaliki Świętej Rodziny
19 marca przypada Dzień Świętego Józefa, opiekuna Świętej Rodziny.

Medaliki z XVIII w.
Szczególna cześć dla św. Józefa jako opiekuna Świętej Rodziny wywodzi się dopiero z XVI w., głównie za przyczyną św. Teresy z Avili. Wzrosła ona po objawieniach Marii z Argedy w  wieku XVII. Od XVII wieku również rozwijają się bractwa św. Józefa, które propagują noszenie medalika przedstawiające świętego z Dzieciątkiem Jezus. Istnieje wiele form tego medalika. Często jest on łączony z wyobrażeniem Świętej Rodziny, Maryi z Dzieciątkiem, Anioła Stróża. W 1971 r. z okazji setnej rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła wybito medalik przedstawiający po jednej stronie św. Józefa obejmującego ramionami siedzącą na krześle Maryję i Dzieciątko Jezus oraz napis „Aby wszyscy byli jednym, św. Józefie opiekunie Kościoła, módl się za nami i litery GIJM”. Rewers opatrzono wizerunkiem pasących się owiec oraz laski skrzyżowanej z kluczami i napisem „Paś baranki moje, paś owieczki moje, Duch Pański jest jego przewodnikiem”. 

                                                 2.                          1.                       3.
2. Św. Józef z Dzieciątkiem, miedź,  XIX w.
1-3. XIX w. srebro/mosiądz, napis w wolnym tłumaczeniu „Pozdrawiam Cię opiekunie Matki Bożej, piastunie Dzieciątka Jezus , Józefie cudowny.”

                                                           4                                       5
4.  Medalik  św. Józefa , Bernardynki, Kraków
5. Medalik z modlitwą do Świętej Rodziny, XIX w.

 Najsłynniejsze w Polsce sanktuarium św. Józefa znajduje się w Kaliszu. Stąd też pochodzą  liczne medaliki.   
                                              
                                                              6                                    7

                   6.Kongres Eucharystyczny w Kaliszu 1931 r
7. Medalik św. Rodziny z sanktuarium w Kaliszu.   XIX w.       

                                                            8                              9               10
8. Medalik św. Rodziny z sanktuarium w Kaliszu.   XIX w.                          
9. Srebro, XIX/XX w., za www.muzeumkossak.pl                     
10. Porcelana oprawiona w srebro  XIX/XX w.      


                                                      11                          12                     13
11.Napisy: Św. Rodzino, patronko i obrończyni naszego stowarzyszenia , my wszyscy uciekamy się do Was./ Arcybractwo, Św. Rodzina, Jezus, Maria, Józef/ św. Alfonsie Mario Liguori módl się za nami. Mosiądz XIX w.
12. Bractwo świętej Rodziny, brąz,  XIX w.
13. Święta Rodzina Sanktuarium w Miedniewicach, miedź,  XIX w.


niedziela, 17 marca 2013

MEDALIKI ŚWIĘTYCH - 6ŚW. PATRYK

         Jako, że dziś dzień św. Patryka , patrona Irlandii, prezentuję kilka medalików tego świętego.
Pierwszy, srebrny, sygnowany 
Antonio Parera Saurina , wybity we Francji,lata 30te XX w.


Św. Patryk 385-461. Pochodził z Brytanii. Młodość spędził w Irlandii jako niewolnik. Po powrocie do domu studiował i przyjął święcenia kapłańskie. Został wysłany na misje do Irlandii, która zawdzięcza mu chrystianizację. Jako biskup Irlandii, zasłynął z licznych cudów uzdrowień i uwolnił kraj od plagi węży. Przedstawiany jako biskup z listkiem koniczyny, na podstawie którego tłumaczył Irlandczykom dogmat Trójcy Świętej. W dniu swego patrona, 17 marca, przypinają oni listki koniczyny do ubrania. Licznie też noszą medaliki ze św. Patrykiem.

Wszystkie tu przedstawione medaliki pochodzą z XX w.