wtorek, 12 marca 2013

MEDALIKI BRACTW I STOWARZYSZEŃ - 2


KRZYŻYKI I MEDALIKI
BRACTWA PIĘCIU RAN PANA JEZUSA

Z  bractwa Adoracji  Najświętszego sakramentu wywodzi się Bractwo Pięciu Ran Pana Jezusa  , za sprawą  opata Marcina Kłoczyńskiego z Opactwa Bożego  Ciała w Krakowie. Dał on Bractwu mocniejszą podstawę prawną przez zespolenie go z Arcybractwem przy kościele św. Wawrzyńca w Rzymie. Odtąd nosi ono, podobnie jak Arcybractwo rzymskie tytuł: Bractwo Pięciu Ran Pana Jezusa i Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Bractwo Pięciu Ran Jezusa istniało też  w Wieruszowie, zrzeszając mężczyzn i kobiety czcicieli Bożego miłosierdzia  od 1701 r.  Jednak korzenie jego sięgają, co najmniej roku 1645,  gdy  to po odrestaurowaniu cudownego obrazu, zaczęły doń ściągać tłumy wiernych. Kult Pięciorański znacznie się rozszerzał.  W roku 1835 trzeba było założyć nową księgę wpisywania braci i sióstr pod tytułem: Bractwo Pięciu Ran Chrystusa. Gdy w 1864 r. oo. Paulini, opiekujący się kościołem, zmuszani byli przez carat opuścić Wieruszów, kult powoli zamierał . Po ich powrocie w 1983 r. odrodził się na nowo. Na prośbę generała zakonu ojca Izydora Matuszewskiego Biskup Ordynariusz po konsultacji ze swoją Radą podjął decyzję o erygowaniu Diecezjalnego Sanktuarium Miłosiernego Jezusa Pięciorańskiego.
Więcej informacji na : http://www.wieruszow.paulini.pl


Medalik Pięciu Ran Chrystusa XVII-XVIII w.


 Krzyżyk Pięciu Ran Chrystusa XVII-XVIII w.


 Medaliki Pięciu Ran Chrystusa XIX w.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz