Będzie mi miło, jeśli zechcecie skomentować wpis i podzielić się refleksją na jego temat.
Oczywiście komentarze proszę umieszczać pod aktualnym postem. Nie zobaczę komentarza umieszczonego pod postem z przed kilku lat, a nawet miesięcy. :)

czwartek, 28 marca 2013

SANKTUARIA POŚWIĘCONE MĘCE I ŚMIERCI JEZUSA -1
        Dziś chcę przedstawić medaliki z kilku wybranych sanktuariów dotyczących męki i śmierci Jezusa.

KRAKÓW  - JEZUS MILATYŃSKI
W Nowym Milatynie od XVIII w. czczony był wizerunek Jezusa ukrzyżowanego. Przywiózł go z Rzymu, około 1700 r., prowincjał dominikanów o. J. Mocarski i podarował w prezencie ślubnym krewnej – Joannie Krzeszowskiej.  Po latach krzyż stał się własnością rodziny Sobieszczańskich, w której to doszło do pierwszego cudu uzdrowienia umierającego dziecka. Po tym wydarzeniu kościelna komisja w 1747 r. orzekła , że wizerunek jest łaskami słynący i umieszczono go w kościele, gdzie odbierał szczególną cześć. Po II Wojnie Światowej, Polacy opuszczający Kresy Wschodnie zabrali ze sobą wizerunek, który umieszczono w Krakowie, w kościele OO. Misjonarzy. Rewoliński podaje kilka przykładów medalików z Jezusem Milatyńskim oraz jeden krzyżyk. Ciekawe jest, że niektóre wizerunki na medalikach są identyczne, natomiast napisy różne. Nr. 486 ma napis „Jezu Milatyński zmiłuj się nad nami”, a nr. 495 „Jezu Kalwaryjski zmiłuj się nad nami”. Oba medaliki dotyczą Kalwarii Pacławskiej. 
               
                                   XIX w.                                   XX w.

TREWIR
Trewir w Niemczech słynie jako sanktuarium Świętej Szaty. Katedrę w Trewirze założyła św. Helena, matka Konstantyna Wielkiego i to ona podarowała przywiezioną z pielgrzymki do Ziemi Świętej Tunikę Jezusa – Świętą Szatę. Do miejsca przechowywania sławnej relikwii od najdawniejszych czasów przybywali pielgrzymi. Znamy jest wiele medalików z tego sanktuarium.


1. 1891 r.Na rewersie św. Helena 1933 r.
Na rewersie katedra w Trewirze 1933

  1959 r. mosiądz złocony, masa perłowa.
 


6.Ciekawostka we Francji w Argenteuil znajduje się także szata Jezusa. Przedstawia ją ten medalik, sygnowany AL CENTSOM, XIX/XX w.

JEROZOLIMA


XIX/XX w.
Święte miasto trzech wielkich religii: Judaizmu, Islamu i Chrześcijaństwa. Co roku, od wieków,  gromadzi tysiące chrześcijańskich pielgrzymów, zarówno katolików jak i prawosławnych czy protestantów. Zwłaszcza w okresie około świąt Wielkanocy. Szczególnym miejscem odwiedzanym przez pielgrzymów jest bazylika Grobu Świętego i Via Dolorosa czyli Droga Krzyżowa z licznymi kościołami  i kaplicami – stacjami męki Pańskiej. Pielgrzymi zarówno dawniej jak i dziś nabywają medaliki jako pamiątki i dowody odbycia pielgrzymki do Ziemi Świętej, jak też podarunki dla krewnych i znajomych. Jednym z motywów na medalikach jest tzw. Krzyż jerozolimski złożony z jednego dużego i czterech małych krzyży równoramiennych. Medaliki bito zapewne w samej Jerozolimie, występują w różnych odmianach językowych.

ŚWIĘTY KRZYŻ W SIROLO


XVII-XVIII w.
W Numanie niedaleko Sirolo, we włoskiej prowincji Ancona, czczony jest niezwykły krucyfiks, którego historia zaczyna się w Polsce. Jak głosi legenda, Mieszko I po przyjęciu chrztu, otrzymał go w darze z Moraw. Widząc na krzyżu Zbawiciela odartego z szat, nie mógł znieść takiego widoku. Kazał natychmiast sporządzić dla Chrystusa paradne szaty, koronę i kosztowne trzewiczki.  Krucyfiks podarował kościołowi Świętego Salwatora na krakowskim Zwierzyńcu. Z trzewiczkami wiąże się następna legenda. Ubogi grajek modlił się przed krucyfiksem, gdy nagle do nóg upadł mu jeden z trzewiczków. Grajek zabrał go, ale gdy usiłował sprzedać, został pochwycony i oskarżony o świętokradztwo. Skazany na śmierć, poprosił o łaskę zagrania przed krucyfiksem. Gdy zaczął grać drugi trzewiczek zleciał z figury do nóg grajka. Uznano, że sam Jezus podarował biedakowi swoje trzewiczki, grajka ułaskawiono. Krzyż w XVII w. został przeniesiony do Włoch, gdzie przebywa do dziś i odbiera cześć w sanktuarium.


Medaliki Świętego Krzyża w Sirolo, XVII-XVIII w.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz